Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

 

Společnost NANO4FIBERS TRADE s.r.o., IČ 05599474, sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43616 (Prodávající) tímto v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, informuje své zákazníky, které jsou subjekty údajů dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, o zpracovávání jejich Osobních údajů. Pojmy definované ve všeobecných obchodních podmínkách (Podmínky) používané s velkým počátečním písmem mají význam obsažený v Podmínkách.

 

Při spolupráci na základě Smlouvy uzavřené na základě Objednávky zpracováváme následující Osobní údaje, které jste nám o sobě poskytli:

 

  • jméno a příjmení, vč. případných titulů, obchodní firmu či identifikační číslo,
  • datum narození,
  • fakturační či doručovací adresu, adresu trvalého pobytu a případně též adresu bydliště, místa podnikání, sídla či jiného místa, na kterém se zdržujete,
  • telefonní kontakt,
  • e-mailový kontakt,
  • identifikaci bankovního účtu či jiné platební údaje.

 

Vaše výše uvedené osobní údaje v nezbytné míře za účelem:

  1. uzavření Smlouvy a jejího plnění,
  2. plnění právních povinností Prodávajícího stanovených na základě právních předpisů či správních aktů orgánů veřejné moci,
  3. vykonávání oprávněných zájmů Prodávajícího, kterými je například uchovávání osobních údajů pro případné uplatňování nároků Prodávajícího či kupujícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, vedení statistických přehledů a interní databáze pro marketingové a související analyticko-marketingové účely spočívající ve sběru informací o učiněných objednávkách a preferencích zákazníků a jejich vyhodnocování pro následná marketingová, remarketingová či související opatření jako je např. oslovování a zasílání obchodních a reklamních sdělení.

 

Kupující má možnost kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním žádosti na kontakt uvedený v každém obchodním sdělení.

 

Prodávající může poskytnuté Osobní údaje v nezbytné míře předat subjektům spolupracujícím se Správcem pro splnění či naplnění výše uvedených účelů zpracování jako jsou poskytovatelé účetních, právních, odborných technických, platebních, marketingových či administrativních služeb, jakož i dopravcům Zboží a orgánům veřejné moci, pokud to stanoví platný a účinný právní předpis či vykonatelné rozhodnutí či jiný správní akt orgánu veřejné moci.

 

V případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů je kupující oprávněn obrátit se se stížností proti takovému postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci. Zároveň máte možnost podat Prodávajícímu námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 nařízení GDPR. Prodávajícímu můžete v souvislosti s ochranou osobních údajů či uplatněním práv subjektů kontaktovat písemně na adrese zapsaného sídla Prodávajícího či prostřednictvím e-mailové schránky info@breasafe.com

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz