FAQ

Často kladené dotazy

 0. Jaké prostředky mohu použít k dezinfekci respirátoru BreaSAFE®?

1. Na jakou velikost částic je testován BreaSAFE® ANTI-COVID-19?

2. Co rozhoduje o životnosti respirátoru BreaSAFE® ANTI-COVID-19?

3. Co je to „Certifikace: COVID_19”?

4. Jaký je rozdíl mezi BreaSAFE® respirátory a konkurencí?

5. Co je to stupeň ochrany FFP, FF2, FFP3 a COVID 19?

6. Co znamená „FIT FAKTOR” u respirátoru?

 

 

0. Jaké prostředky mohu použít k dezinfekci respirátoru BreaSAFE®?

 

Doporučujeme jakékoliv dezinfekční prostředky, které jsou na bázi lihu nebo isopropylalkoholu. Prostředky není nutné ředit. Používejte ovšem pouze prostředky bez příměsí! Příměsi mohou zanášet respirátor. Ideální je líh, který lze běžně koupit v lékárnách.

Nepoužívejte prostředky obsahující peroxid vodíku, který působí jako silné oxidační činidlo, a mohl by poškodit nanovlákennou membránu v respirátoru.

Rovněž nepoužívejte prostředky s obsahem glycerinu (např. prostředky s označením ANTI-COVID-19 nebo obecně dezinfekční prostředky určené k dezinfekci rukou). Glycerin zůstává v respirátoru, což vede k zanášení respirátoru a snížení jeho funkčnosti. Mohlo by také docházet u uvolňování glycerinu a k jeho vdechování.

 

1. Na jakou velikost částic je testován BreaSAFE® ANTI-COVID-19?

DOTAZ zákazníka

Prosím o vysvětlení na jakou velikost částic je testován VášBreaSAFE® ANTI-COVID-19? U dříve vyráběnýchBreaSAFE® respirátorů uvádíte: jsou účinné v zachytávání pylů, alergenů, sazí, naftových a dalších částic větších než 0.3 μm s účinností záchytu vyšší než 99.8 %. Tento rozměr je ale mnohem větší, než je tomu u viru Covid. Jde tedy o stejnou technologii výroby, nebo seBreaSAFE® ANTI-COVID-19 v něčem liší? Děkuji za vysvětlení

ODPOVĚĎ

U respirátoru značkyBreaSAFE® ANTI-COVID-19 jsme vázáni normou EU: Covid - 19 PPE-R/02.075 version 1, kdy musí tento respirátor dosahovat minimálně stejné ochrany, jako respirátory třídy FFP2 a musíme uvádět informaci, že je tento respirátor určený pouze na boj s nemocí COVID-19. Testy pro tuto certifikaci totiž nezahrnují plné spektrum zkoušek jako u certifikací FFP2 či FFP3.  Technologie výroby je stejná jako u našich ostatních respirátorů.

Pro informaci - s viry to funguje tak, že nejsou schopny „cestovat“ sami. Tzn. vždy musí mít určitý nosič (např. v podobě kapénky), na kterém se poté dostávají do kontaktu s překážkami. Takže byť je vir menší, kapénka je mnohem větší než jsou limity záchytu respirátoru.

 

2. Co rozhoduje o životnosti respirátoru BreaSAFE® ANTI-COVID-19?

DOTAZ zákazníka

Prosím o informaci, co rozhoduje o délce životnosti BreaSAFE® ANTI-COVID-19 respirátoru? Jde o množství prodýchaného vzduchu, nebo o zachytávání škodlivých virů (nečistot) z vnější strany? Případně stáří od rozbalení? Jak rozhodnout o tom, kdy ho vyměnit? Například při používání v zaměstnání-jako učitelka ve třídě v kontaktu se žáky?
Proč píšete, že by se měl desinfikovat postříkáním lihem, když jinde uvádíte, že nano částice stříbra zničí viry na povrchu respirátoru.*

ODPOVĚĎ

Nanomembrána s obsahem aktivního stříbra neztrácí v čase schopnost likvidovat mikroorganismy. Respirátor je však složen ze tří vrstev, kdy vnější a vnitřní vrstvy aktivní stříbro neobsahují - obsahuje ho pouze naše nanomembrána, která tvoří prostřední vrstvu respirátoru. V případě, že se mikroorganismus zachytí v kapénkách vně respirátoru, je potřeba povrch desinfikovat.

Jinak ale platí, že díky tomu, že v produktu BreaSAFE® ANTI-COVID-19 není výdechový ventil, nehrozí množení mikroorganismů v tomto ventilu a respirátor lze používat opakovaně. Respirátor je možné sterilizovat či dezinfikovat také z důvodu možnosti kontaminace vznikající v důsledku manipulace s respirátorem. Jedná se o riziko tzv. křížové infekce. Mikroorganismy uvíznou na povrchu respirátoru, Vy se ho dotknete a nedopatřením můžete infekci zanést např. do oka. Proto je důležité na respirátor pokud možno nesahat náhodně a pokud se tak již stane, vždy si poté dobře umýt ruce, aby se riziko křížové infekce minimalizovalo.

Dezinfekci respirátoru je možné provést pomocí dezinfekce ve spreji, ideálně na bázi lihu či 2-propanolu, nedoporučujeme dezinfekce na bázi peroxidu vodíku. Sterilizaci respirátoru je možné provést v elektrické troubě při teplotě 70°C po dobu 5 - 10 minut. Vyšší teplotu nedoporučujeme, mohlo by dojít k poškození nanomembrány. Nedoporučujeme použití mikrovlnné trouby z důvodu rizika vzniku požáru. Obě metody je možné kombinovat. Do horké trouby nevkládejte respirátory ošetřené dezinfekcí, dokud důkladně neproschnou, kvůli riziku vznícení par dezinfekce. Sterilizaci UV lampou nedoporučujeme, může poškodit nanomembránu.

Respirátor je tedy možné nosit cca týden až dva v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o něj. Při používání dle návodu k použití je limitem především mechanická odolnost respirátoru.
Je-li tedy respirátor poškozen či viditelně opotřebovát, změní-li se jeho prodyšnost, či ho používáte déle než 14 dní ve vysokém zatížení 4 a více hodin denně, doporučujeme jej vyměnit za nový.

 

3. Co je to „Certifikace: COVID_19”?

Jako odpověď na současnou hrozbu šíření nákazy Evropská Unie vydala:

Vznikl tak nový typ certifikace: COVID-19 (definování kvality ochranných prostředků proti viru SARS-CoV-2). Tato certifikace zajištuje uživatelům ochranných prostředků jistotu, že budou chráněni v souladu s novou normou, která bere v potaz specifika šíření nemoci SARS-CoV-2.

 

4. Jaký je rozdíl mezi BreaSAFE® respirátory a konkurencí?

Díky následujícím užitným vlastnostem lze respirátory BreaSAFE® považovat za jedny z nejlepších produktů své třídy na trhu.

 

Nanočástice stříbra s antimikrobiální účinností

Výhodou respirátorů BreaSAFE oproti konkurenčním produktům je v použití nanovlákenné membrány s obsahem stříbrných nanočástic Nanosilver®
Díky použití nanostříbra nemohou mikroorganismy ve struktuře respirátoru přežívat a množit se. Díky tomu mohou být respirátory BreaSAFE® používány i opakovaně, dokud nedojde k jejich mechanickému poškození. Z pohledu antivirové ochrany doporučujeme 1-2 týdny, dle četnosti použití.

ACTIVE carbon vrstva

Varianta respirátoru s uhlíkovými vlákny (BreaSAFE® ACTIVE carbon) poskytuje účinnou ochranu proti částicím, aerosolům a pachům, v omezené míře také proti toxickým plynům a parámna a pohlcuje některé typy průmyslově užívaných chemikálií.

Konstrukce

Respirátor je vyroben ze tří až čtyř funkčních vrstev laminovaných bez použití jakýchkoli přísad ve formě lepidla nebo pojiva. Je lehký a anatomicky tvarovaný do ohebného pláště. Díky jedinečné konstrukci a složení materiálu lze respirátor používat po delší dobu (více v návodu k použití, který naleznete na stránce produktu)

Celoprodyšnost

Respirátory BreaSAFE® jsou celoprodyšné a jejich prodyšnost je natolik nadstandardní, že se nemusí používat výdechové ventily, ve kterých se mohou množit bakterie, viry, plísně a kvasinky. Nepoužití ventilu v konstrukci našich respirátorů umožňuje jejich opakované nezávadné použití.

Kvalita i cena

Jednou z největších výhod respirátorů BreaSAFE® je jejich mimořádně vysoká kvalita, výjimečné užitné vlastnosti (použití stříbrných nanočástic Nanosilver®, vrstvy uhlíkových vláken, zpracování bez lepidel a jiných látek atd.), při zachování srovnatelné či nepatrně vyšší ceny finálního produktu v porovnání s konkurenčními produkty.
 

5. Co je to stupeň ochrany FFP, FF2, FFP3 a COVID 19?

Pro prostor EU existují 4 certifikované třídy stupně ochrany: FFP1, FFP2 a FFP3 a nově pak certifikace COVID 19, která garantuje dostatečnou ochranu proti viru SARS-CoV-2 dle normy EU. Pro její získání výrobek testován v jiném rozsahu než u klasifikace FFP3.
Na trhu je pak celá škála produktů k ochraně dýchacích cest, od chirurgických roušek až po respirátory třídy FFP3. Jak se ukazuje v současné krizi vyvolané koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, běžné chirurgické roušky však nejsou přímou ochranou proti virům, chrání pouze okolí před uživatelem, nikoliv uživatele před okolím. Ostatní prostředky snižují dosah kapenkového šíření nákazy a tím i rychlost šíření nemoci jako takové, proto je používejme!
Respirátory třídy FFP3 a COVID_19 jsou schopny chránit svého uživatele před onemocněním virovou nákazou (např. “běžná” chřipka, SARS, MERS, COVID-19 apod.).
 

6. Co znamená „FIT FAKTOR” u respirátoru?

V rámci měření certifikovaným zkušebním ústavem, se posuzuje schopnost respirátoru filtrovat vzduch a odstraňovat nevhodné částice, ale velmi také záleží na jeho přiléhavosti - tzv. „FIT FAKTORU”
Pouze respirátor, který splňuje parametry EU normy na těsnost a množství vzduchu, které se dostane dovnitř a ven okolo respirátoru, získá stupeň ochrany FFP3 či COVID_19